Regulace a osvětlení do sauny

Regulace Sauna – digitální


Regulace Sauna s ovládací i silovou částí umístěnou společně v jednom ovládacím panelu. Regulace určená pro sauny, řízená mikropočítačem, jež vyhodnocuje údaje z digitálního teplotního čidla, tím se dosahuje velmi přesného udržování nastavené teploty. Ovládání regulace Sauna je přehledné a jednoduché. Komunikaci mezi regulací a obsluhou zajišťuje čtyř-místný displej. Tlačítky se nejprve nastaví požadovaná teplota v sauně od 40°C – 110°C. Od zapnutí ohřevu až po dosažení požadované teploty pracují saunová kamna na plný výkon. Po dosažení nastavené teploty v sauně začne regulace střídavě vypínat jednotlivě topné spirály (fáze) saunových kamen. Pomocí čidla neustále monitoruje teplotu v sauně a po vyhodnocení přitápí tak, že spínané spirály (resp.fáze) střídá, čímž dochází k rovnoměrnému opotřebení saunových kamen a prodloužení jejich životnosti současně s úsporou elektrické energie. Rozměr regulace 17 x 12 x 5cm /šířka x výška x hloubka./ Součástí je čidlo s délkou kabelu 4m. Delší kabel čidla vždy na objednávku.

Cena s DPH 6.655,- Kč

Regulace Humiproff – vlhkostní

Regulace Humiproff s ovládací i silovou částí umístěnou společně v jednom ovládacím panelu. Regulace je určená pro sauny s možností nastavení různého stupně teploty v závislosti s nastavenou úrovní vlhkosti. Řada Humiproff patří k nové generaci regulací s moderní součástkovou základnou, která umožňuje dosáhnout lepších parametrů v oblasti regulace teplot a vlhkosti. Nová procesorová deska má větší paměť a pracuje rychleji. Umožňuje nastavení doby provozu sauny od 1 do 12 hodin. Po zapnutí tlačítky zobrazuje displej střídavě teplotu a vlhkost v saunové kabině. Zapnutí je indikováno červenou kontrolkou. Dojde-li k dálkovému zapnutí sauny a není-li pak do 1 hodiny potvrzen příchod do sauny stiskem tlačítka, ohřev sauny se z bezpečnostních i úsporných důvodů automaticky vypne. Součástí je pouze jedno čidlo s informací tepelnou i vlhkostní o délce 4m.

Cena s DPH 13.915,- Kč

Regulace infra

Regulace infra pro infrasauny, která vyhodnocuje údaje z digitálního teplotního čidla, což zaručuje přesnou regulaci teploty v infrakabině. Regulace poskytuje jednoduché a přehledné ovládání pomocí tlačítek, kterými se nastavuje čas, teplota a zapíná – vypínání vyhřívání a osvětlení v infrasauně. Stálou komunikací s obsluhou při zadávání hodnot zajišťuje čtyř-místný displej. V klidovém stavu zobrazuje střídavě teplotu v kabině a čas zbývající do konce nastaveného režimu. Regulace Infra indikuje zapnutí ohřevu svitem červené kontrolky. K automatickému vypnutí dojde po doběhu časovače, což je signalizováno zablikáním světla v infrasauně. Osvětlení v infrasauně je nezávislé na vyhřívání a lze ho zapnout – indikace zelené kontrolky, a vypnout tlačítkem. Vypne-li se ohřev zelená kontrolka bliká a světlo v infrasauně samočinně zhasne po 5-ti minutách.

Cena s DPH 6.655,- Kč

Hvězdné nebe - světelná barevná terapie

Atraktivní osvětlení pro sauny a infrasauny. Vytvářející kombinaci tří základních barev celé barevné spektrum. Světelné efekty vytváří 45ks RGB LED, umístěných ve stropu sauny. Pomocí programovatelné regulace lze poté volit mnoho typů osvětlení – základní barvy světla, některý z 5-ti programů pro celé barevné spektrum nebo individuálně zvolený program. Regulace je vždy dodávána dle velikosti sauny a vzdálenosti umístěné rozvodnice kabelů pro LED diody. Celková cena je vždy individuální na základě délky jednotlivých vodičů.

Cena s DPH 24.684,- Kč

Silikonové kabely

Ochrana osobních údajů

Sauny Grád s.r.o., výroba a prodej saun - FINSKÉ SAUNY NA MÍRU